Sveriges nationalförmögenhet (SNWD), 1810-2014

 

(Se även sidan på engelska).

 

Skapad av: Daniel Waldenström, IFN och Paris School of Economics

 

Filer:

·        Huvuddatafil

o   SNWD.xlsx

·        Underdatafiler med detaljer:

o   Hushållssektorn

§  Icke-finansiella tillgångar

§  Finansiella tillgångar

§  Skuder

§  Pensionsförmögenhet

o   Offentlig sekor

§  Tillgångar, skulder, förmögenhet

o   Sparande

§  Nationellt, privat, offentligt

·        Appendix som beskriver källor och metoder

o   Swedish National Wealth Database (SNWD): Appendix.pdf, 2016.

·        Papers:

o   “The National Wealth of Sweden, 1810-2014”, Scandinavian Economic History Review, 2016.

o   “Wealth-income ratios in a small, developing economy: Sweden, 1810–2014”, Journal of Economic History, 2017.